PROGRAM „ZAJEDNO ZA BOLJI PROLOŽAC“  

PDF verzija Izborni program- Zajedno za bolji Proložac!

Stanovnike naše Općine muče brojni komunalni problemi koji direktno i svakodnevno utječu na njihov život. Kako zaustaviti demografski pad, oživjeti gospodarstvo i „pomladiti“ Općinu? Ozbiljni izazovi traže ozbiljne odgovore i na njih možemo samo zajedno odgovoriti. Zato i nudim ozbiljan I realan program za budući razvoj Općine Proložac. Ne želim se razbacivati velikim obećanjima, nego nudim odlučnost da malim koracima krenemo naprijed.

Moj program temeljim na 5 ključnih točaka:

 1. TRANSPARENTNA I DOSTUPNA UPRAVA
 2. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
 3. PODUZETNIŠTVO I TURIZAM
 4. POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVOJ I ZAŠTITA OKOLIŠA
 5. ŠPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I MLADI

 1.TRANSPARENTNA I DOSTUPNA UPRAVA

Temelj svake zadovoljne zajednice je transparentna i dostupna javna uprava. Po mojoj viziji Općina mora funkcionirati na način da u svakom trenutku bude dostupna svojim stanovnicima, a odluke koje donosi općinska vlast budu potpuno transparentne i javne. Kao budući načelnik omogućit ću potpuni uvid u sve troškove Općine. Svaki račun i trošak bit će javno dostupan javnosti. To je primjer Grada Bjelovara koji želim slijediti i na taj način pokazati da ne želim ništa skrivati od javnosti.  Sve javne nabave iznad 70.000,00 kuna dodjeljivat ću putem javnog natječaja, iako kao načelnik imam zakonsku mogućnost samostalno raspolagati sredstvima do 200.000,00 kuna. Naglašavam to zbog toga što želim da svi dobavljači i izvoditelji radova bili u ravnopravnoj poziciji.

 

 • Objava svih troškova Općine
 • Omogućit ću javnost rada Općinskog vijeća kroz uživo prenošenje sjednice i objavu na youtube kanalu
 • Iz redova oporbe imenovati ću osobu za pritužbe
 • Ustrojstvo mjesnih odbora i suradnja
 • Ažurirana službena web stranica na kojoj su javno objavljene odluke, prevedena na strane jezike
 • Objava općinskog proračuna i prostornog plana
 • Objava svih pravilnika, naknada i ostalih davanjima

2.INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Infrastrukturni projekti važni su za našu Općinu jer direktno podižu standard ljudi. Odmah naglašavam kako ću sve infrastrukturne projekte koji su važni na našu zajednicu, a koji su od prije pokrenuti nastaviti. Nisam se kandidirao da bih rušio nego gradio. Omogućit ću redovno održavanje infrastrukture, lokalnih prometnica i nerazvrstanih cesta. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste uredit ćemo Županijsku cestu Proložac-Glavina Donja. Kao prvi prioritet naglašavam izgradnju novog groblja.

 • Izgradnja novog groblja
 • Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta
 • Postupno i cjelovito održavanje lokalnih prometnica
 • Uređenje ŽC Proložac-Glavina Donja

3.PODUZETNIŠTVO I TURIZAM

Odlazak mladih i cijelih obitelji problem je koji je snažno pogodio našu Općinu i Imotsku krajinu. To je veliki izazov koji možemo riješiti samo zajedničkom suradnjom te izravnom potporom i ulaganjem u gospodarstvo i mlade obitelji. U proračunu ću osigurati sredstva za potpore za samozapošljavanje i nove poduzetnike, proširenje gospodarskih djelatnosti postojećih obrtnika i poduzetnika te dodjelu pomoći mladim obiteljima za izgradnju prve nekretnine. Da bismo zadržali i motivirali mlade na opstanak na području naše Općine moramo voditi proaktivnu politiku prema mladima.

Kao vijećnik u općinskom vijeću u protekle četiri godine predlagao sam amandmane na proračunu upravo sa ovom svrhom, ali nažalost ti amandmani nisu usvojeni. Ne pristajem na nerad i neodgovornost. Jer ako mogu drugi, možemo i mi.

Turizam koji nam se sada događa ne smijemo prepustiti slučaju. Zajedno s drugim općinama Imotske krajine, Gradom Imotskim i TZ Imota trebamo surađivati kako bi razvoj turizma stavili u smislenu cjelinu iskorištavajući na taj način svoje ljudske i prirodne potencijale. Biciklističke i pješake staze, planinarski dom, Zeleno jezero u Ričicama, rijeka Vrljika i jezera prirodni su resurs koji trebamo iskoristiti u turističke svrhe. Zato nam je potrebna suradnja svih dionika – općina, Grada, turističke zajednice, OPG-ova, iznajmljivača, organizatora manifestacija i svih drugih čiji je doprinos značajan.

Za sve navedeno sredstva moramo osigurati u proračun Općine te iz europskih fondova koji su nam na raspolaganju.

 • Potpore za samozapošljavanje za nove/mlade poduzetnike i obrtnike
 • Potpore poduzetnicima za proširenje djelatnosti
 • Pomoć mladim obiteljima za izgradnju prve nekretnine
 • Izgradnja biciklističkih staza
 • Uređenje Planinarskog doma
 • Povezivanje turističkih djelatnika sa proizvođačima hrane
 • Proizvodi lokalnih proizvođača u dječjem vrtiću i školi
 • Sufinanciranje izgradnje plastenika
 • Jedinstvena aplikacija za turiste za cijelu IK s ciljem povezivanja i informiranja o svim manifestacijama, lokalitetima, prirodnim i kulturnim sadržajima te proizvođačima hrane i ugostiteljskim objektima
 • Badnjavice kao destinacija poželjna za kanjonig, planinarenje, pješačenje uz sve druge sadržaje
 • Zeleno jezero u Ričicama kao oaza mira (ribolov, jedrenje ..)

4. POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVOJ I ZAŠTITA OKOLIŠ

Kako bismo omogućili razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj sve svoje kapacitete moramo usmjeriti za pomoć poljoprivrednicima i turističkim djelatnicima. Svoje polje i vodna gospodarstva moramo staviti u funkciju poljoprivrednicima. Državno poljoprivredno zemljište kojim po novim zakonskim propisima upravlja Općina, dat ćemo u koncesiju poljoprivrednicima po povoljnim uvjetima poštujući pri tome ravnopravan položaj svih zainteresiranih poljoprivrednika.

Kroz rad Poduzetničkog centra omogućit ćemo pomoć u prijavi za bespovratna sredstva kroz Mjere ruralnog razvoja. Razvoj poljoprivrede i turizma na našem ruralnom prostoru možemo osigurati privlačenjem sredstava iz EU fondova, a Općina mora biti servis svim našim sumještanima u njihovim poslovnim planovima.

 

Konkretnu pomoć poljoprivrednicima osigurat ćemo iz općinskog proračuna, onako kako to čine i druge općine i gradovima, putem javnog natječaja za dodjelu financijske podrške za ulaganja u proizvodnju – nabavku sadnog materijala, gnojiva i slično.

Posebnu pozornost moramo skrenuti na brigu o okolišu. Problem ilegalnih odlaganja krupnog otpada na lokacijama Čanjavice, Klanac ili drugo moramo što prije sanirati. Za to ću tražiti podršku svih – i vijećnika i nadležnih institucija i državnih tijela. Vrijeme je da brigu o zbrinjavanju otpada provodimo na kvalitetan način poštujući norme i prakse.

 

 • Financijska pomoć OPG-ovima i poljoprivrednicima za nabavku sadnog materijala, gnojiva . ..
 • Sufinanciranje izgradnje bušotina i jednostavnih akumulacija za poljoprivredne proizvođače
 • Davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
 • Poduzetnički centar kao pomoć poljoprivrednicima u privlačenju EU sredstava
 • U suradnji sa drugim Općinama i Gradom Imotski krenuti u izgradnju hladnjače i skladišnih kapaciteta za lokalne proizvođače
 • Sanacija otpada na Čanjavicama, Klancu i drugim lokacijama
 • Izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta
 • U suradnji sa udrugama, općinama i Gradom Imotskim otvoriti azil za napuštene životinje

5.ŠPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I MLADI

Zadovoljna je ona zajednica koja ima ispunjen društveni život. Zajednica koja ima bogat športski i kulturni život. Zajednica koja brine o svojoj djeci i njihovom predškolskom i školskom standardu. Zajednica koja brine o svojim studentima i umirovljenicima. Zajednica koja brine o svojim ljudima!

 

 

 

 • Program „Zdravi doručak u školi“
 • Povećanje izdvajanja za vrtić kako bi svako dijete imalo mjesto u vrtiću te uvođenje cjelodnevnog boravka (jaslice)
 • Progresivno povećanje naknade za 3. I 4. dijeteSkrb i pomoć socijalno ugroženim stanovnicima                 
 • Studentske stipendije prema kriteriju uspješnosti i socijalnog statusa
 • Učenički pokazi
 • Uređenje i održavanje dječjih igrališta
 • Adaptacija Doma kulture
 • Dodjela financijskih podrški udrugama putem otvorenog javnog poziva
 • bogat kulturni i društveni sadržaj tijekom ljeta
 • NK Mladost kao naš ponos i radost!
 • podrška ostalim sportskim klubovima
 • suradnja i partnerstvo s udrugama
 • suradnja s Crkvom i drugim vjerskim zajednicama

Program koji nudim i za koji tražim povjerenje je realan i ambiciozan. Općina Proložac ima niz potencijala- ljudskih, kulturnih i prirodnih – koje moramo staviti u funkciju. Ulaganje u ljude, u mlade obitelji, djecu, đake, studente, poduzetnike i obrtnike, poljoprivrednike i sve koji svoj kruh zarađuju radom mora nam biti prioritet. Nije vrijeme za samosažaljenja nego za novu energiju i zdravu ambiciju.

Zadnjih  15 godina posvetio sam radu za našu zajednicu,a kao općinski vijećnik u protekle 4 godine bio sam dostupan, jasan, otvoren, konkretan i produžena ruka svim našim sumještanima. Takav ću biti i kao načelnik.

 

 

Jer nije pitanje koliko si napravio za sebe, nego što si napravio za svoje misto.

Vrime je za promjene!