Većinom glasova prihvaćen Proračun za 2020.godinu!

Sjednica Općinskog vijeća održana 10.prosinca 2019.godine obilježena je donošenjem proračuna za 2020 godinu te usvajanjem Programa komunalne infrastrukture, kulturnih, sportskih i socijalnih potreba, a sazvana je s sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika
  2. Usvajanje Prijedloga Proračuna Općine Proložac za 2020.godinu
  3. Usvajanje Prijedloga Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2020.godinu
  4. Usvajanje Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
  5. Usvajanje Prijedloga Programa kulturnih, sportskih i socijalnih potreba za 2020.godinu
  6. Usvajanje Prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Općine Proložac za 2020.godinu
  7. Usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna (Rebalans) Općine Proložac za 2019.godinu
  8. Vijećnička pitanja

 

Sjednica je započela minutom šutnje za Franju Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika i sve poginule hrvatske branitelje. Sjednici su prisustvovali 7 vijećnika HDZ-a (Mate Maršić, Monika Pavlović Grabovac, Milan Maršić, Danijel Bonovil, Ivana Klarić Dračar, Željko Lasić i Viktor Grabovac), 3 vijećnika HSLS-a (Ante Turić, Robert Škegro i moja malenkost) te 1 vijećnik NLMP Ante Meter.

Dnevni red

Predsjednik Općinskog vijeća Mate Maršić vijećnicima je pročitao Dnevni red kojeg možete pročitati ovdje Dnevni red . Nitko od vijećnika nije imao nadopunu te je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Zapisnik

Zapisnik s prošle sjednice možete pročitati ovdjeZapisnik sa prošle sjednice od 10.rujna 2019.godine. Nije bilo primjedbi te je zapisnik jednoglasno usvojen.

Proračuna Općine Proložac za 2020 godinu usvojen sa 7 glasova vijećnika HDZ-a

Načelnik Mate Lasić vijećnicima je predstavio Proračun za 2020.godine kojeg možete pročitati ovdje Prijedlog Proračuna za 2020 godinu

Predsjednik vijeća Maršić otvorio je raspravu o Proračunu i obavijestio kako je klub HSLS-a dostavio amandman. U ime kluba vijećnik vijećnicima sam predstavio amandman kojeg možete pročitati ovdje Amandman na prijedlog Proračuna Općine Proložac za 2020 godinu

Ukratko, predložili smo povećanje sredstava za 130 000 kuna za potpore Start-up tvrtkama/ za samozapošljavanje/ potpore poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovcima za proširenje djelatnosti/ kupnju opreme/potpore OPG-ovcima čime bismo došli do ukupno 200 000 kuna namijenjenih u ovu svrhu. Uzimajući u obzir činjenicu kako velika većina zaposlenih u Prološcu je zaposleno u javnom sektoru i uz činjenicu kako imamo veliki broj umirovljenika i malo poduzetnika, obrtnika, smatram kako je potrebno barem na simboličnoj razini poduprijeti svakog onog tko u budućnosti kreće u poduzetničke vode, svakog onog tko krene u proces samozapošaljavanja i svakog onog od postojećih poduzetnika, obrtnika odluči proširiti svoje poslovanje ili postojeći broj zaposlenih. O našem amandmanu se otvorila rasprava. Načelnik Lasić je istaknuo kako ne prihavaća amandman kluba HSLS-a te se o našem amandmanu glasovalo. Za amndman je glasovalo 4 vijećnika HSLS-a i NLMP-a dok je većina 7 vijećnika HDZ-a glasovalo protiv te amandman nije prihvaćen.

Prije glasovanja o Proračunu u ime kluba sam zatražio stanku kako bi se oporbeni vijećnici konzultirali te se postigli dogovor kako nitko iz oporbe neće podržati Proračun budući je naš amandman odbijen i to već treću godinu za redom. Tako je u konačnici i bilo. Oporba niije podržala Proračun već je on prihvaćen s 7 glasova HDZ-a.

 Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2020 godinu

Prijedlog Programa možete pročitati ovdje Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Proložac za 2020 godinu. Nitko od vijećnika nije sudjelovao o raspravi budući je Program dio Proračuna za 2020 godinu kojeg je većina izglasala netom prije. Program izgradnje komunalne infrastrukture donesen je većinom glasova.

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020 godinu

Prijedlog Programa možete pročitati ovdje Prijedlog Programa održavanja komunalne insfrastrukture Općine Proložac za 2020 godinu. Nitko od vijećnika nije sudjelovao o raspravi budući je Program dio Proračuna za 2020 godinu kojeg je većina izglasala netom prije. Program održavanje komunalne infrastrukture donesen je većinom glasova.

Prijedlog Programa kulturnih, sportskih i socijalnih potreba za 2020 godinu

Prijedlog Programa možete pročitati ovdje Prijedlog Programa kulturnih, sportskih i socijalnih potreba. Nitko od vijećnika nije sudjelovao o raspravi budući je Program dio Proračuna za 2020 godinu kojeg je većina izglasala netom prije. Prijedlog kulturnih, sportskih i socijalnih potreba za 2020 godinu donesen je većinom glasova.

 Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Proložac za 2020 godinu.

Odluku o izvršenju Proračuna za 2020.godinu možete pročitati ovdje Odluka o izvršenju proračuna Općine Proložac za 2020 godinu.O Odluci o izvršenju Proračuna nitko od vijećnika nije raspravljao te je usvojena većinom glasova.

Izmjene i dopune (Rebalans) Proračuna za 2019.godinu- planirana sredstva za izgradnju groblja preusmjerena na druge stavke

Načelnik Lasić je vijećnicima predstavio Rebalans Proračuna za 2019.godinu. Rebalans Proračuna za 2019.godinu  možete pročitati ovdje Izmjene i dopune Proračuna za 2019.godinu- rebalns.

Ukratko, u Proračunu za 2019.godinu planirano je utrošiti 900 000 kn za izgradnju groblja, a u 2019.godinu u tu svrhu nismo utrošili niti kune te se 900 000 kuna rebalansom proračuna prebacilo na druge stavke Proračuna za 2019.godinu. Situacija s grobljem se ponavlja već treću godinu za redom te sam u raspravi tražio od načelnika Lasića razloge zbog čega je tome tako. Načelnik Lasić je dogovorio kako je problem imovinsko-pravne prirode odnosno problem pri upisu u zemljišne knjige. Drugi vijećnici nisu sudjelovali u raspravi. Rebalans Proračuna za 2019.godinu donesen je većinom glasova.

Vijećnička pitanja

Vijećnik Robert Škegro je postavio vijećničko pitanje vezano za situaciju na Čanjavicama i odlaganjem otpada različite vrste. Naveo je primjer palmi koje su završile na Čanjavicama, a za koje postoji moguća opasnost od bolesti koja može potencijalno naštetiti i drugim kulturama. Načelnik Lasić se obvezao u budućnosti regulirati skladištenje na Čanjavicama.

Do čitanja,

Toni Garac

MATERIJALI SA SJEDNICE:

Dnevni red

Zapisnik sa prošle sjednice od 10.rujna 2019.godine

Prijedlog Proračuna za 2020 godinu

Amandman na prijedlog Proračuna Općine Proložac za 2020 godinu

Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Proložac za 2020 godinu

Prijedlog Programa održavanja komunalne insfrastrukture Općine Proložac za 2020 godinu

Prijedlog Programa kulturnih, sportskih i socijalnih potreba

Odluka o izvršenju proračuna Općine Proložac za 2020 godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2019.godinu- rebalns