Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća 10.09.2019.godine

Sjednica Općinskog vijeća održana 10.rujan 2019.godine sazvana je s sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika
  2. Polugodišnje izvršenje proračuna za 2019 godinu
  3. Usvajanje procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Proložac
  4. Usvajanje prijedloga Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na područja Općine Proložac
  5. Strateški razvojni plan Općine Proložac – tematska rasprava
  6. Vijećnička pitanja

Sjednici su prisustvovali 5 vijećnika HDZ-a (Mate Maršić, Danijel Bonovil, Željko Lasić, Viktor Grabovac i Monika Pavlović-Grabovac), 2 vijećnika HSLS-a (Ante Turić i moja malenkost) te 1 vijećnik NLMP Mate Lasić.

 

Dnevni red je usvoje jednoglasno.

Dnevni red možete pročitati Dnevni red

 

Uz primjedbe zapisnik usvojen.

Prilikom glasovanju o zapisniku sa sjednice održane 11.09.2019. godine imao sam primjedbu. Zapisnik možete pročitati ovdje Zapisnik sjednice 11.06.2019… Moja primjedba se odnosila na moje izlaganje s prošle sjednice u kojem je navedeno da sam na točki o izvršenju govorio o poljoprivredi, što je netočno. Moje izlaganje je bilo puno šire i odnosilo se na poduzetnike. Moje izlaganje možete na toj sjednici možete pročitati ovdje na linku http://prolozacmozebolje.com/2019/06/28/godisnji-financijski-izvjestaj-opcine-prolozac-za-2018-godinu-usvojen/.

Jednako tako, na ovoj sjednici jednoglasno je usvojen i zapisnik sa Svečane sjednice Općinskog vijeća povodom Dana Općine Proložac i blagdane Velike Gospe. Zapisnik sa sjednice 15.08. možete pročitati ovdje Zapisnik svečane sjednice Općine Proložac

Polugodišnje izvršenje proračuna izglasano većinom glasova.

Vijećnici HSLS-a i NLMP-a dogovorili su se da o ovoj točki neće raspravljati jer zaista smatramo da nema smisla. Polugodišnje izvješće proračuna već tri godine se ponavlja, s gotovo identičnim stavkama. Svaki put do sada smo aktivno sudjelovali, ali konačnici nikada nije bilo promjene niti prihvaćenih sugestija. O polugodišnjem izvješću proračuna nisu raspravljali ni vijećnici HDZ-a već je predsjednik Općinskog vijeća Mate Maršić točku stavio na glasovanje te je 5 vijećnika HDZ-a glasovalo ZA, a 3 vijećnika oporbe (HSLS, NLMP) PROTIV. Polugodišnje izvršenje glasova možete pročitati ovdje Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2019

Usvajanje procjene rizika od velikih nesreća usvojeno jednoglasno.

Dokument je izradila tvrtka INSPEKT-ING d.o.o. iz Osijeka. Radi se o obvezi izrade ove procjene sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br: 82/15), a izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinice lokalne samouprave. Odluka je donesena jednoglasno.

Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica donesena jednoglasno.

Odluku možete pročitati ovdje Odluka o obavljanju trgovine na malo na području Općine Proložac. Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i mjesta na području Općine Proložac na kojima se prodaja na malo može obavljati izvan prodavaonica. Pod pojmom prodaja robe izvan prodavaonica u smislu ove Odluke smatra se prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem automata, prigodna prodaja (sajmovi, izložbe i sl.), pokretna prodaja, prodaja putem kioska .. Odluka je donesena jednoglasno.

TEMATSKA RASPRAVA – Strateški razvojni plan Općine Proložac

Načelnik Lasić je obrazložio ovu točku dnevnog reda, a rada se o pozivu vijećnicima i javnosti za sudjelovanje u izradi Strategije razvoja Općine Proložac koju izrađuje konzultantska tvrtka Arsillyrica d.o.o.

Vijećnička pitanja

Ovom prilikom upozorio sam načelnika na komičnu situaciju koju imamo u ulici Sridnji put. Mogu razumjeti da nema novaca za asfalt, razumijem da stanu radovi iz razno raznih razloga, zaista sve mogu razumjeti, ali ovo što je u ulici Sridnji put je zaista naše ruglo i sramota naša mjesta. Puna dva mjeseca ova ulica je izgledala ovako kao na fotografiji. Načelnik je obećao sanaciju ulice i završetak radova čim prije.

Vijećnik Željko Lasić zatražio je od načelnika Mate Lasića uvođenje komunalne naknade.

Ukratko, ovo je bilo sve sa sjednice 10.rujna.

Do čitanja,

Toni Garac

MATERIJALI SA SJEDNICE:

Dnevni red

Odluka o obavljanju trgovine na malo na području Općine Proložac

Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2019

Zapisnik sjednice 11.06.2019

Zapisnik svečane sjednice Općine Proložac