PROGRAM „PROLOŽAC MOŽE BOLJE“

Općina Proložac sastoji se nekoliko naselja ukupne površine 85.60 km2. Naselja u sastavu Općine Proložac su Donji Proložac, Gornji Proložac, Ričice, Postranje i Šumet. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine broji 3802 stanovnika, od čega je 1974 žena (51%), i 1828 muškaraca (49%). Drugim karakteristikama koji se odnose na starosnu dob i obrazovanje spada u prosjek manjih općina. Jednako tako i prema izvorima sredstava za život. Zapanjujuća je brojka da samo 693 osobe imaju stalno zaposlenje, i samo 71 osoba privremeno što znači da je ukupno 764 osobe imaju prihod od zaposlenja. Broj umirovljenika je veći od broja radno uposlenih (914 umirovljenika, a 764 radno uposlene osobe). A što reći na podatak da je 269 korisnika socijalne pomoći. Ako tome nadodamo činjenicu da se u zadnjih nekoliko godina iselilo mnogo obitelji, radno sposobnih muškaraca i žena, djece koji će svoje buduće obitelji zasnovati negdje drugdje onda se može zaključiti da je pred našim društvom ozbiljan izazov. Kako zaustaviti demografski pad, oživjeti gospodarstvo i „pomladiti“ Općinu? Ozbiljni izazovi traže ozbiljne odgovore i na njih možemo samo zajedno odgovoriti. Zato i nudim ozbiljan program za budući razvoj Prološca.

Pored gore navedenih stvari, stanovnike naše Općine muče brojni komunalni problemi koji direktno i svakodnevno utječu na njihov život. Zato općinska vlast mora biti dostupna svojim stanovnicima i čuti njihove potrebe. Aktualna vlast za to nema sluha. Kako bi poboljšali životne uvjete i podignuli životni standard naših ljudi osmisli smo program kojeg možemo podijeliti u 5 osnovnih cjelina:

1. TRANSPARENTNA I DOSTUPNA UPRAVA

2. GOSPODARSTVO I TURIZAM

3. PROMETNA INFRASTRUKTURA

4. POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

5. KULTURA, ŠPORT, OBRAZOVANJE I MLADI

 

1. TRANSPARETNA I DOSTUPNA UPRAVA

Temelj svake zadovoljne zajednice je transparentna i dostupna javna uprava. Po mojoj viziji Općina mora funkcionirati na način da u svakom trenutku bude dostupna svojim stanovnicima, a odluke koje donosi općinska vlast potpuno transparentne i javne. To je Proložac za 21.stoljeće. Ustrojit ćemo mjesne odbore, komunicirati s ljudima i zajedno s njima provoditi projekte koji su samo u njihovom zajedničkom interesu.

Ustrojstvo mjesnih odbora i suradnja

Ažurirana službena web stranica na kojoj su javno objavljene odluke, prevedena na strane jezike

Dostupna javna uprava, iz redova vijećnika Općinskog vijeća izabrati osobu za pritužbe

Objava općinskog proračuna i prostornog plana

Objava pravilnika o komunalnoj naknadi i ostalim davanjima

2. GOSPODARSTVO

Samo privatni poduzetnici i obrtnici mogu pokrenuti gospodarski razvoj Prološca. U tome im Općina mora biti servis i pomoći im u svakom pogledu. Rasteretit ćemo poduzetnike svih davanja. Potaknuti nove investicije i pokrenuti poduzetnički centar kao njihov servis. Naša poruka poduzetnicima je: Samo dođite i radite!

Koristit ćemo EU fondove za realizaciju projekata kojima ćemo staviti u funkciju neiskorištene potencijale. Razvoj Prološca temeljit ćemo na malom i srednjem poduzetništvu kroz vezu turizma i proizvodnje hrane i na taj način omogućiti razvoj Prološca.

 

Oslobađanje komunalne naknade za sve investitore i poduzetnike

Potaknuti izgradnju poduzetničke zone

Podrška osnivanju obrta i tvrtki

Osnivanje poduzetničkog centra kao servisa poduzetnicima *EU

Oformiti tim ljudi za projekte iz EU fondova

Podrška manifestacijama kako bi privukli turiste

Izgradnja biciklističkih i pješačkih staza *EU

Uređenje i postav muzeja na Manastiru i Etnografskog muzeja u Ričicama *EU

Pomoć u uređenju rodne kuće Vlade Gotovca, muzejski postav

Uređenje Turske kule kao povijesne znamenitosti u turističke svrhe *EU

Podrška osnivanju turističke zajednice Imotske krajine

Promotivni materijali i web aplikacija za turističke sadržaje

Free wi-fi u centru *EU

3. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Uređene lokalne prometnice i pročišćeni poljski putevi osnovni je zadatak općinske vlasti. Time se omogućuje sigurnost, pristupačnost i otvorenost Prološca prema potencijalnim turistima. Pristupna cesta Imotski-čvor Zagvozd od vitalnog je značaja za razvoj Prološca i Imotske krajine te kao takva najvažniji projekt za Imotsku krajinu oko kojeg se moramo ujediniti svi.

Uređenje prometnica u svakom dijelu Općine

Održavanje poljskih puteva

Zajedno s ostalim načelnicima općina iz Imotske krajine i gradonačelnikom Grada Imotskog boriti se za izgradnju pristupne ceste Imotski – čvor Zagvozd

4. POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Moramo maksimalno iskoristiti naše polje i vodna bogatstva. Pomoći ćemo poljoprivrednicima u privlačenju EU sredstava iz mjera za ruralni razvoj. Zajedno s Hrvatskim vodama krenuti u projekt injektiranja Suvaje i tako povećati iskorištenje vode. Konkretnu pomoć poljoprivrednicima omogućit ćemo kroz programe poticanja sadnje voćaka i povrtnih kultura, izgradnje plastenika te jednostavnih akumulacija.

– komunikacija s OPG-ovcima

– povezivanje proizvođača hrane s LAG-om

– sufinanciranje izgradnje plastenika

– program sufinanciranja sadnje voćaka i povrtnih kultura

– sufinanciranje izgradnje jednostavnih akumulacija i drugih mogućnosti navodnjavanja

– sufinacniranje prijava projekata prema EU fondovima

– uređenje i dovršetak lovačkih kuća*EU

– kapitalni projekt injektiranja Suvaje kroz partnerstvo s Hrvatskim vodama kao nositeljem projekta *EU

– naša hrana za našu djecu u našoj školi!

– povezati turističke djelatnike i proizvođače hrane

– davanje u koncesiju poljoprivrednih površina u državnom vlasništvu

 5. OBRAZOVANJE, KULTURA, SPORT I MLADI

Zadovoljna je ona zajednica koja ima ispunjen društveni život. Zajednica koja ima bogat športski i kulturni život. Zajednica koja brine o svojoj djeci i njihovom predškolskom i školskom standardu. Zajednica koja brine o svojim studentima i umirovljenicima. Zajednica koja brine o svojim ljudima!

– Program „Naša hrana za našu djecu“ *EU

– veće izdvajanje za potrebe vrtića kako bi se povećao broj djece koja ga mogu pohađati

– povećanje naknade za novorođenčad

– skrb i pomoć osobama s invaliditetom (suradnja s udrugama)

– stipendije prema uspješnosti i socijalnom statusu

– sufinaciranje kupnje udžbenika

– učenički pokazi

– oformiti Savjet mladih kao savjetodavno tijelo

– uređenje, izgradnja i održavanje igrališta

– stvoriti više sadržaja u sportskoj dvorani (sajmovi, turniri, koncerti…)

– uvesti kriterije kod financiranja projekata udruga

– bogat kulturni i društveni sadržaj tijekom ljeta

– osposobljavanje prostorije za rad svih udruga

– Izgradnja kulturno-informativnog centra (zgrada Kompleksa) *EU

– adaptacija Doma kulture

– NK Mladost kao naš ponos i radost!

– podrška ostalim sportskim klubovima

– suradnja i partnerstvo s udrugama

– suradnja s Crkvom i drugim vjerskim zajednicama

 

Ovaj program sastoji se od niza ideja na koji način možemo poboljšati Proložac i kako voditi računa o svakom dijelu naše Općine podjednako. Kako brinuti za mlade, poduzetnike, obrtnike, kulturnjake, sportaše, lovce i ribolovce, studente i đake, umirovljenike… Za svakog našeg sumještanina.

Kao načelnik iskoristit ću svu svoju energiju i znanje kako bi realizirao program. Bit ću načelnik koji sluša, okuplja a ne razdvaja, otvoren za sve ideje. Otvorit ću vrata svima.

Izgradimo zajedno bolji Proložac. Sve se može! Proložac može i zaslužuje bolje!