IZVJEŠTAJ: Usvojen proračun Općine Proložac za 2019.godinu

Sa sjednici Općinskog vijeća održane 21.12.2018.godine najvažnija vijest je kako je većina u općinskom vijeću usvojila proračun za 2019.godinu. Na sjednici su sudjelovali vijećnici HDZ-a Mate Maršić, Daniel Bonovil, Viktor Grabovac, Monika Pavlović Grabovac, Milan Maršić, Željko Lasić i Ivana Klarić Dračar, vijećnici HSLS-a Ante Turić, Toni Garac i Robert Škegro te vijećnik NLMP-a Josip Ćorić. Sjednici nisu sudjelovali vijećnici NLMP Mate Lasić i Ante Meter. Osim navedenih vijećnika na sjednici su sudjelovali načelnik Mate Lasić i njegov zamjenik Jakiša Bubalo.

Sjednica je kao i uvijek započela minutom šutnje za hrvatske branitelje. Zatim je predsjednik vijeća Mate Maršić pročitao dnevni red sjednice koji je jednoglasno usvojen. Dnevni red pročitajte ovdje Dnevni red sjednice.

Zapisnik s prošle sjednice usvojen većinom glasova vijećnika

 U zapisniku sa prošle sjednice na kojoj se raspravljalo o polugodišnjem financijskom izvještaju (za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.g) navedeno je kako je izvršenje usvojeno većinom glasova. Na to sam imao primjedbu jer držim kako za usvajanje polugodišnjeg izvještaja nije bilo natpolovične većine odnosno za njegovo usvajanje glasovalo je 6, a ne potrebnih 7 vijećnika. (ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (pročišćeni tekst, siječanj 2018. – definirano u članku 36, stavak 2). Većina moju primjedbu nije prihvatila te je ponovno konstatirala kako je sve u skladu s zakonom. Zapisnik i Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi možete pročitati ovdje:

Zapisnik s prošle sjednice Općinskog vijeća

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi

Proračun prihvaćen većinom glasova!

Načelnik Lasić je vijećnicima predstavio Proračun za 2019.godinu kojeg možete pročitati na dnu teksta u pdf obliku. Proračun za 2019 u odnosu na 2018.godinu zapravo ne donosi ništa nova osim što je u njegu naveden prihod od EU projekta „Zaželi“ kojeg nije bilo u 2018.godini. Gotovo identičan u svakoj njegovoj stavki. Proračun možete pročitati ovdje Proračun za 2019.godinu

U raspravi sam predložio amandman na Proračun u ime kluba vijećnika kojeg je načelnik Lasić odbio te se o njemu ponovno glasovalo. Većina vijećnika odbila je naš amandman na proračun u kojem smo tražili veća izdvajanja za poduzetnike početnike, start-up tvrtke, OPG-ovce, potpore za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 240 000 kuna. Amandman možete pročitati ovdje Toni Grbavac Garac- amandman na Proračun za 2019.godinu

Daljnje rasprave o proračunu nije bilo te je većinom glasova usvojen.

Istaknuti ću vam najvažnije stavke Proračuna za 2019.godinu koje vas ponajviše mogu zanimati. Ukupan iznos proračuna je  8 340 000 kuna, od čega 1 900 000 kuna čini prihod od poreza, 5 510 000 kuna potpore od države, županije i agencija (najveći iznos odlazi na potporu za projekt „Zaželi“ ) dok preostali iznos čine prihodi od roba i usluga.

Rashodi proračuna za 2019.godinu iznos 8 340 000 kuna. Rashodi općine koji vas ponajviše zanimaju su 295 000 kuna za plaće zaposlenima, službeni ručkovi 50 000 kuna, rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 13 000 kuna, gorivo 30 000 kuna, gume za auto i rezervni dijelovi 15 000 kuna, dječji vrtić 500 000 kuna, subvencija prijevoza srednjoškolcima 130 000 kn, studentima za karte 130 000 kuna, izgradnja cesta 1 100 000 kn, izgradnja sekundarne kanalizacije 400 000 kn, svlačionice NK Mladost 100 000 kn, nabava sadnog materijala (županijski program) 200 000 kn, za proslavu Dana Općine 50 000 kn, HKUD Proložac 50 00 kn, ostale udruge 60 000 kn, NK Mladost 400 000 kn, izgradnja šetnice uz Badnjavice 600 000 kn, izgradnja novog groblja 900 000 kn, potpore za novorođenčad 150 000 kn, radne bilježnice 100 000 kn, socijalna pomoć u novcu 70 000 kn (osobama koje nisu registrirane u Centru za socijalnu skrb).. Proračun detaljno možete pročitati ovdje Proračun za 2019.godinu

Programi u komunalnoj infrastrukturi, kulturi i socijali usvojeni većinom glasova

Navedeni Programi sastavni su dio Proračuna za 2019.godinu koji je prethodno usvojen. O navedenim programima nema smisla raspravlja jer se ne mogu korigirati. Programe u kulturi, socijali i komunalnoj infrastrukturi možete pročitati ovdje:

Prijedlog Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Prijedlog programa kulturnih sportskih i socijalnih potreba

 Odluka o izvršenju Proračuna za 2019.godinu usvojena jednoglasno

Odluka je tehničke naravi u usvojena je jednoglasno, a možete je pročitati ovdje Odluka o izvršenju proračuna za 2019.god

Odluka o izmjenama i dopunama (Rebalans)  Proračuna za 2018.godinu usvojen većinom glasova

Rebalans proračuna za 2018.godinu možete pročitati ovdje  Rebalans proračuna za 2018.godinu Istaknuti ću vam najvažnije stvari iz Rebalansa za 2018.godinu. Naime, u Proračunu za 2018.godinu navedeno je da će Općina utrošiti 900 000 kuna za nov groblje. Kako navedena sredstav Općina nije potrošila taj viška prebacila je na druge stavke proračuna zaključno s 31.12.2018.godine. Tako su dobitnici u rebalansu npr;

  • Vatrogasci 60 000 kn
  • Vrtić 150 000 kn
  • Trgovačka društva, obrtnici, mali i srednji poduzetnici izvan javnog sektora s 140 000 kn (bez javnog poziva!)
  • Obnova prostorija igrališta u Postranju sa ukupno 100 000 kn (80 000 kn utrošeno je do 30.06.2018)
  • Izgradnja svlačionica NK Mladost sa ukupno 250 000 kn (100 000 kn u 2017.godini, 250 000 kn u 2018.godini i 100 000 kn u 2019.godini= 450 000 kn do kraja 2019.godine!)
  • Naknade majkama za novorođenčad s ukupno 190 000 kn
  • HKUD Proložac sa ukupno 100 000 kn
  • Ostale udruge sa ukupno 90 000 kn
  • Itd itd

Rebalans Proračuna za 2018.godinu pročitajte ovdje  Rebalans proračuna za 2018.godinu

Većinom glasova razriješen ravnatelj dječjeg vrtića Dražen Markota

Odluka o razrješenju ravnatelja dječjeg vrtića se nalazi ovdje  Odluka o razrješenju ravnatelja vrtića Dražena Markote Pojašnjenje odluke je dao zamjenik načelnika Jakiša Bubalo (jer je član Upravnog vijeća Vrtića u ime Općine Proložac). Zamjenik načelnika je ukratko obrazložio kako je inspekcija našla nepravilnosti u radu ravnatelja. U raspravi sam zatražio da nam se dostave nalazi inspekcije koja je utvrdila nepravilnosti i da je vijećnicima nemoguće glasovati o razriješenju ako nemaju „crno na bilo“ propuste. Sa mnom se složila i vijećnica Monika Pavlović Grabovac. Kao klub vijećnika nismo htjeli sudjelovati u donošenju odluke o razrješenju na slijepo već smo se izuzeli od glasovanja odnosno bili suzdržani. Odluka o razriješenju ravnatelja je donešana većinom glasova.

Općina Proložac kao paušalni porez po krevetu izglasala najmanji iznos od 150 kn po krevetu

U raspravi su sudejlovali gotovo svi vijećnici i istaknuli kako je najbolje donijeti odluku o najnižem porezu odnosno 150 kn po krevetu za djelatnost iznajmljivanja u turizmu. Drugačije mišljenje je imao vijećnik Milan Maršić koji je istaknuo kako je to mali iznos koji ne može značajno napuniti općinsku blagajnu. Na kraju, Odluka o visini paušala je donesena jednoglasno. Odluku možete pročitati ovdje   Odluka o paušalnom porezu po krevetu za djelatnostiznajmljivanja i smještaja u turizmu

Vijećnička pitanja

Načelnik Lasić još uvijek nije dostavio pisani odgovor na moje vijećničko pitanje od prošle sjednice, a ticalo se donacija udrugama, ali je obećao dostaviti ga.

Postavio sam pitanje načelniku oko sastanka s ministricom Žalac u Imotskom i najavi većeg korištenja EU sredstva. Naime, program traje do 2020 godine, a sada je već 2019.godine. Koliko mi toga možemo napraviti u tako kratkom vremenu?

Načelnik Lasić je ukratko obrazložio kako nas je Vlada uvrstila u program zajedno s gradovima i općinama zahvaćenim ratnim stradanjima i omogućilo nam lakšu dostupnost EU sredstava, a sa navedenim sredstvima Općina Proložac planira urediti zemljišne knjige i gopsodarsku zonu na području vinarije Imota.

Do čitanja!

 

Materijali sa sjednice:

Dnevni red sjednice

Odluka o izvršenju proračuna za 2019.god

Odluka o paušalnom porezu po krevetu za djelatnostiznajmljivanja i smještaja u turizmu

Odluka o razrješenju ravnatelja vrtića Dražena Markote

Prijedlog Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Prijedlog programa kulturnih sportskih i socijalnih potreba

Proračun za 2019.godinu

Rebalans proračuna za 2018.godinu

Toni Grbavac Garac- amandman na Proračun za 2019.godinu

Zapisnik s prošle sjednice Općinskog vijeća

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi