Protivno zakonu sjednica Vijeća bez izvješća o izvršenju proračuna za prvih pola godine

 

U utorak 31.10. s početkom u 18.30 sati u prisustvu svih 13 vijećnika (7 iz HDZ-a, 3 iz HSLS-a i 3 iz NLM-a) održala se sjednica Općinskog vijeća Općine Proložac,a započela je već tradicionalno minutom šutnje za sve poginule hrvatske branitelje. Predsjednik Općinskog vijeća Josip Stojić (HDZ) predložio je sljedeći dnevni red:

1.1. Usvajanje zapisnika

2.2. Osnivanje Turističke zajednice Imotske krajine

3.3. Usvajanje prijedloga Odluke o članu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski

4.4. Uređenje zelene katedrale (dijela gdje se održava misa)- tematska rasprava

5.5. Vijećnička pitanja

Na samom početku predsjednik Vijeća Josip Stojić (HDZ) kako je i obećao, izrekao je opomenu vijećniku Viktoru Grabovcu (HDZ) zbog uvreda upućenih prema meni na sjednici vijeća održanoj 04.kolovoza. Predsjednik vijeća Josip Stojić (HDZ) upitao je prisutne vijećnike imaju li nadopunu dnevnog reda. Javio sam se za nadopunu dnevnog reda i detaljno obrazložio svoj prijedlog.

Pojasnit ću ga i vama.. Uglavnom, očekivao sam da ćemo na ovoj sjednici u dnevnom redu imati sljedeću točku ; polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i raspravu na istu temu.

Što znači polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i zašto smo o istom morali raspraviti?

Naime, nekoliko dana prije sjednice pisao sam dopis Ministarstvu Uprave da mi daju službeno mišljenje o zakonskim propisima oko proračuna odnosno poslao sam im upit vezano za rokove rasprave o izvršenju proračuna. Na moj dopis ministar Lovro Kuščević je odgovorio kako Ministarstvo Uprave nije nadležno za navedeno tematiku te je moj dopis proslijedio Ministarstvu financija odnosno na Državnu riznicu budući se radi o Zakonu o proračunu. Iz Službe za podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su mi detaljno pojasnili upit i radi se o sljedećem.
Svaka općina, grad, županija i Vlada RH do 15.rujna mora provesti raspravu o polugodišnjem izvršenju proračuna na predstavničkom tijelu. Članak 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) navodi kako u našem slučaju, načelnik Općine polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna podnosi Općinskom vijeću te ga dostaviti ministarstvu financija (članak 112. Zakona o proračunu).
Kako na ovoj sjednici Vijeća načelnik Lasić nije predložio točku o polugodišnjem izvršenju proračuna, prisutne vijećnike sam upozorio da je tim činom načelnik prekršio članak 109., članak 110., članak 112. i članak 12. Zakona o proračunu i time spriječio svim vijećnicima uvid u polugodišnje izvršenje proračuna. To znači, da ja kao vijećnik i svi ostali vijećnici ne znamo koliko je Općina Proložac u prvih 6 mjeseci 2017.godine potrošila novca (od planiranog) i na što je to Općina potrošila sredstva. Nadalje, vijećnici nemaju uvid u dinamiku punjenja proračuna što je jako loše, pogotovo uzimajući u obzir da nas za mjesec dana čeka usvajanje novog proračuna o kojem vijećnici trebaju raspraviti, a da niti ne znaju dinamiku, način i veličinu trošenja proračunskih sredstava.
Stoga sam predložio da sjednicu odgovodimo za razuman rok (2-3 dana) koliko je administraciji potrebno da nam pripremi materijale i da sjednicu tada nastavimo s novim dnevnim redom. Nakon mog izlaganja povela se rasprava o mom prijedlogu. Vijećnik HDZ-a Željko Lasić je istaknuo kako je ovo očito gaf koji se nije smio dogoditi i da vijećnici moraju imati uvid u izvršenje proračuna. U raspravi načelnik Lasić je istaknuo kako su oni izvješće o izvršnju proračuna već poslali nadležnim institucijama što je zateklo i mene i vijećnika Željka Lasića. Stoga, sam ponovno predložio da je najbolje da sjednicu vijeća odgodimo za 2-3 dana, administracija neka nam pripremi materijal i tada nastavimo sjednicu.
HDZ nije podržao prijedlog odgode sjednice i uvrštavanje točke o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna!
Zamolio sam predsjednika Vijeća Josipa Stojića (HDZ) da moj prijedlog stavi na glasovanje što je predsjednik Stojić i učinio. Moj prijedlog je podržala oporba s 6 glasova (3 HSLS, 3 NLM), a ostalih 7 vijećnika HDZ-a je bilo protiv mog prijedloga.
Sjednicu smo nastavili s točkom usvajanje zapisnika s prošlih sjednica.

Zapisnik s prošle sjednice nije usvojen!

Predsjedniku Vijeća Stojiću sam iznio primjedbu na zapisnik s jednice vijeća od 04.kolovoza i s svečane sjednice od 15.kolovoza. Naime, u zapisnicima je navedeno da sam za nagradu Općine Proložac predložio Taekwondo klub Imotski i Dramsku udrugu Proložac što nije točno. Nisam predložio za nagradu Taekwondo klub Imotski već Ivana Bubala, taekwondo trenera zlatne olimpijske Kolovrat. Jednako tako, nije točno u zapisniku sa svečane sjednice da je Općina dala nagradu Taekwondo klubu Imotski već je nagradu dobio Ivan Bubalo. Vijećnik NLM-a Mate Lasić je također iznio primjedbu na navođenje Povelje bivšem županu Zlatku Ževrnji jer na sjednici 04.kolovoza nitko nije spominjao povelju već se kolokvijalno govorilo o nagradama. Složili smo se svi zajedno da trebamo pravilnik o nagradama tako da ubuduće znamo koliko nagrada dodjeluje Općina, što je povelja,  što je zahvalnica, što je nagrada za životno djelo, što je pojedničana, a što skupna nagrada i tome slično. Zapisnik s prošlih sjednica nismo usvojili zbog netočnih navoda.
Podržali smo osnivanje Turističke zajednice Imotske krajine
Pred vijećnike je predstavljen sporazum o osnivanju Turističke zajednice Imotske krajine. Svi vijećnici su jednoglasno podržali sporazum i iskazali zadovoljstvo da će Imotska krajina konačno, u pitanju turizma i niza manifestacija, u budućnosti djelovati kao jedna cjelina.
Jakiša Bubalo imenovan članom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski
Načelnik Mate Lasić je vijećnicima predložio Odluku o imenovanju Jakiše Bubala, aktualnog zamjenika načelnika, članom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski. Nije bilo rasprave po ovoj točki te je većinom glasova Jakiša Bubalo imenovan članom navednog upravnog vijeća.
Općina Proložac planira urediti Zelenu katedralu- pilaju se topole?
Očekivao sam od aktualne vlasti da će imati neke ideju oko uređenja, budući je prostor oko Zelene katedrale idaelan za održavanje kulturnih manifestacija (koncerata klapa, zborova..) Na kraju, pod pojomom uređenje je spao na pilanje topola i sadnju novih. Vijećnik HDZ-a Milan Maršić Kubala je istaknuo da pilanje topola i sadnja novih u prvom dijelu na Vrljici prije 10-tak godina nije dobro prošlo i da je bolje ništa ne dirati ukoliko će u drugom dijelu biti isti problem kao u prvom. Vijećnik Mate Maršić (HDZ) je istaknuo kako on osobno nije upoznat s navedenom problematikom i da je najbolje da angažiramo struku i da nas struka detaljnije upozna. Priupitao sam načelnika koliki je trošak uređenja (otprilike) i ide li taj trošak na teret Općine ili nekog drugog. Načelnik Lasić mi nije znao odgovoriti na pitanje već je naveo da će biti raspisan natječaj i da će Općina uze najbolju ponudu. Da vas ne bunimo- Općinsko vijeće nije donijelo nikakvu odluku oko uređenja Zelene katedrale odnosno nismo rekli ni DA ni Ne već je ovo bila tematska rasprava. Ako vi imate neku ideju slobodno mi pišite ili na mail ili na facebook stranicu.
Vijećnička pitanja
Svi vijećnici su postavljali pitanja načelniku Lasiću s različitom tematikom. Moja pitanja i kolega Ante Turića i Roberta Škegre se nalaze na dnu teksta; a tiču se:
– Sporazum s Udrugom osoba s invaliditetom
– Postavljanje ležećih policajaca ili kamere za snimanje brzine na županijskoj cesti kroz Buljaniju (od benzinske postaje do Barbića)
– Asfalitiranje županijske ceste od centra Prološca do Vrljike i od centra Prološca (od pošte) prema Kulinama?
– Žaštićivanje tribine na igralištu NK Mladost zbog sigurnosti djece
– Pomoć mladim obiteljima koji grade svoju prvu nekretninu
Gasi li se najuspješniji sportski kolektiv ŽKK REA Imotski?
Aktualnu temu ŽKK Rea Imotski prvi je otvorio vijećnik HDZ-a Mate Maršić i pri tom istaknuo kako je u kontaktu s Mislavom Patrljem iz kluba. Istaknuo je kako je Općina Proložac pomogla najviše od svih ŽKK i da je spremna napraviti sve da se klub ne ugasi. Nadovezao sam se na njegovo izlaganje i mogu potvrditi iz mog razgovora s Mislavom Patrljem da je Općina Proložac najviše pomogla, dvoranu klubu renta po najnižoj mogućoj cijeni i donira koliko god može. Budući je vijećnik HDZ-a Mate Maršić istaknuo kako mu je načelnik dao ovlasti za pregovore, predložio sam da Općina Proložac bude prva u pomoći klubu, da incijativa o zajedničkom sastanku svih Općina i Grada Imotskog s predstavnicima ŽKK REA krene od naše Općine i da zajedno učinimo sve napore kako se klub ne bi ugasio. Klub je bio 5 puta državni prvak, 5 puta drugoplasirani, 1 osvojeno treće mjesto, prije nekoliko dana je dobio reprezentativku, a za njihovo normalno funkcioniranje (prema riječima Mislava Patrlja) potrebno je cca 70 000 kuna na godišnjoj razini. Uvjeren sa da sve Općine i Grad Imotski to mogu financirati. Svi vijećnici su na ovu temu imali jedinstven stav- klub se ne smije ugasati!
Pisani odgovori na vijećnička pitanja
Na prošloj sjednici postavili smo 4 pitanja načelniku i tražili pisani odgovor. Pisani odgovor smo dobili na dva postavljena pitanja (oko Badnjavica i oko sportske dvorane). Na preostala dva pitanja, načelnik nije odgovori jer su se zagubila ili je došlo do nesporazuma. Obećano je da ćemo i na njih dobiti odgovor pa smo ih ponovno dostavili.
Vijećnička pitanja i dostavljene odgovore možete preuzeti ispod teksta.

To bi bilo sve s prošle sjednice. Do sljedećeg čitanja!

Vaši vijećnici
Toni Garac, Ante Turić i Robert Škegro

 

Odgovor načelnika Lasića na vijećničko pitanje- Sportska dvorana Proložac

Odgovor načelnika Lasića na vijećničko pitanje- Badnjavice

ANTE TURIĆ vijećničko pitanje- pomoć mladim obiteljima koji grade prvu nekretninu

ROBERT ŠKEGRO -vijećničko pitanje- tribine na NK Mladost opsanost za djecu

TONI GARAC-vijećnička pitanje u ime HSLS-a – UOSI

TONI GARAC-vijećničko pitanje- asfaltiranje ceste od centra Prološca prema Vrljici i Kulinama

TONI GARAC-vijećničko pitanje- cesta kroz Buljaniju